Služby

Svetelnotechnický projekt

Návrh osvetlenia by mal vychádzať z návrhu architekta a v súlade s technickými možnosťami, spĺňať funkčnú i estetickú úlohu.

 

ZADANIE  

Dôležitú úlohu pri návrhu osvetlenia zohráva najmä čo najpodrobnejšia špecifikácia predstáv zákazníka. Pre správny výpočet osvetlenia je dôležité poznať informácie o samotnom priestore a o použitých svietidlách. V prípade priestoru sa jedná najmä o jeho rozmery, farby povrchov, typ stropu, samotný typ priestoru a činnosti v ňom vykonávané, prevádzková teplota, príspevok denného svetla a podobne. Čo sa týka svietidiel, je dôležité mať predstavu o samotnom type, uvažovanom mieste a spôsobe inštalácie. 

 

NÁVRH A VÝPOČET 

Samotný návrh a výpočet osvetlenia je prevedený podľa platných noriem (EN 12464-1: Svetlo a osvetlenie – osvetlenie vnútorných pracovísk, EN1838: Núdzové osvetlenie) s ohľadom na všetky dôležité parametre zakotvené v týchto normách: intenzita osvetlenia, minimálny index farebného podania, zabránenie rušivého oslnenia či požiadavky na rovnomernosť osvetlenia. Sledujúc čo najlepšiu energetickú efektívnosť a kvalitu osvetlenia sú špecifikované presné typy svietidiel a svetelných zdrojov. Je zakreslená poloha, definované prevádzkové parametre osvetľovacej sústavy, čistenie svietidiel či výmena svetelných zdrojov. Na požiadanie sú špecifikované systémy riadenia osvetlenia, zakreslené senzory osôb, či naprojektovaná regulácia svietidiel v závislosti od množstva denného svetla. Výstupom je kompletne spracovaná dokumentácia, ktorá v sebe zahŕňa všetky potrebné podklady pre bezproblémovú realizáciu s požadovaným výsledným efektom. Pre lepšiu predstavu o svetelných pomeroch v uvažovanom priestore ponúkame 3D vizualizáciu alebo ukážkové video umožňujúce virtuálnu prechádzku po objekte. 

 

REALIZÁCIA 

Dôležitým krokom samotnej realizácie je zaistenie stavebnej pripravenosti. Pre bezproblémovú inštaláciu je nutné porovnať rozmery vstavaných alebo atypických svietidiel s reálnym stavom, zaistiť správnu polohu prípojných miest svietidiel. Určité typy potrebujú montážne boxy, u iných treba rátať s umiestnením elektrického príslušenstva. S tým súvisí včasné dodanie montážnych listov a zodpovedanie technických dopytov firmám, ktoré realizujú prípravu pre inštaláciu svietidiel.Zároveň ponúkame konzultácie a pomoc pri servisných prácach ako oživenie sústavy, nastavenie svetelných scén a podobne. Vykonávame kontrolné meranie osvetlenosti v prípade potreby overenia hygienických požiadaviek.

Copyright 2012 ENLIT spol. s r.o. | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok |
WebSys

ENLIT spol. s r.o.
Priemyselná 1497/18b
905 01  Senica
Slovenská republika 

IČO: 46251677
IČ DPH: SK2023298288

+421 905 556 800 – obchod 
+421 915 089 654 
+421 948 284 708 – sklad 

info@enlit.sk
www.enlit.sk

Copyright 2012 ENLIT spol. s r.o.   |  Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok

WebSys