Kontakt

Kontakt

ENLIT spol. s r.o. 

Priemyselná 1497/18b
905 01  Senica
Slovenská republika

M  +421 905 556 800 – obchod
M  +421 915 089 654
M  +421 948 284 708 – sklad

info@enlit.sk
www.enlit.sk

Fakturačné údaje

IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
SWIFT:
IBAN:

46251677
SK2023298288
Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Senica,
5149599640/0900
GIBASKBX
SK59 0900 0000 0051 4959 9640

Kontakt

 

ENLIT spol. s r.o. 
Priemyselná 1497/18b 
905 01  Senica 
Slovenská republika 

M  +421 905 556 800 – obchod
 +421 915 089 654
M  +421 948 284 708 – sklad

info@enlit.sk

www.enlit.sk

Bankové spojenie

 

IČO:   46251677
IČ DPH:   SK2023298288 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

číslo účtu:   5149599640/0900
SWIFT:   GIBASKBX
IBAN:   SK59 0900 0000 0051 4959 9640

Kontaktný formulár

Copyright 2012 ENLIT spol. s r.o. | Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok |
WebSys

ENLIT spol. s r.o.
Priemyselná 1497/18b
905 01  Senica
Slovenská republika 

IČO: 46251677
IČ DPH: SK2023298288

+421 905 556 800 – obchod 
+421 915 089 654 
+421 948 284 708 – sklad 

info@enlit.sk
www.enlit.sk

Copyright 2012 ENLIT spol. s r.o.   |  Obchodné podmienky | Reklamačný poriadok

WebSys