BOXY

Kvalita svetla v najčistejšej forme

 

Obľúbené svietidlá puristického dizajnu sa vyznačujú čistými líniami a nízkym profilom. V závislosti od vyhotovenia ponúkajú buď priame, alebo kombináciu priameho a nepriameho vyžarovania svetelného toku. Možnosť použitia dvoch lineárnych žiariviek v jednej parabolickej mriežke umožňuje dosiahnuť vysoký svetelný výstup z veľmi kompaktných rozmerov svietidla. Svietidlá sa pomocou spojok dajú spájať priebežne za sebou do neprerušovanej línie.