ORIGIN

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

 

                 

Zapojenie na dva okruhy
RGB farebné vyhotovenie bočnej časti svietidla
Zapojenie s núdzovou jednotkou (1 alebo 3h)
Zapojenie bočnej časti so stmievateľným elektronickým predradníkom (DALI)
Rýchlokonektor (Wieland)
Senzor OcuSwitch
Užívateľské rozhranie ToBeTouched

 


 

SENZOR

Inteligentný DALI senzor OcuSwitch vďaka integrovaným snímačom pohybu a denného svetla ďalej optimalizuje šetrenie elektrickou energiou. Ak systém detekuje dostatok denného svetla, svietidlá sú zotmené alebo dokonca vypnuté, čo prináša úspory až do 55%. Svietidlá sú tiež zotmené v prípade, ak sa v priestore nikto nenachádza. 

 

UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Panel pre intuitívne ovládanie úrovne osvetlenia ToBeTouched. Okamžitá voľba intenzity je zabezpečená pomocou podsvieteného kruhového ovládača, citlivého na dotyk. Stlačením tlačidla "on" je vyvolaná posledná nastavená úroveň osvetlenia.

 

NÚDZOVÉ OSVETLENIE 

V mnohých budovách je nevyhnutné zabezpečiť núdzové osvetlenie. Požadovaná intenzita núdzového osvetlenia je zakotvená v medzinárodných zákonoch a normách. Ak príde k výpadku napájania, systém okamžite prepína do núdzového módu a ďalej napája svietidlo pri zníženom svetelnom výstupe počas doby min. 60 minút. Ak je napájanie obnovené, núdzová jednotka prejde do nabíjacieho módu.