ORIGIN

  • 4
  • 3
  • 2
  • 1

 

               

Špeciálny optický systém poskytuje vysoký stupeň ochrany pred oslnením, pri zachovaní vysokej optickej účinnosti svietidla. Špičkové svetelnotechnické vlastnosti svietidla vytvárajú dve aktívne svetločinné časti - hlavná stredová a sekundárna bočná časť, ktorá zároveň dotvára celkový dizajn svietidla.

 


 


STREDNÁ ČASŤ 

Mikroprizmatický difúzor stredovej časti má počítačom optimalizovanú pyramídovú štruktúru, ktorá presne smeruje svetelný tok do požadovaného smeru a súčasne zabraňuje nežiadúcemu oslneniu nad normou stanovené uhly pohľadu. Difúzor vyniká vysokým svetelným priestupom, zároveň excelentne mieša vyžiarené svetlo z jednotlivých LEDiek. Výsledkom je veľmi homogénne svietiaca aktívna časť svietidla, bez viditeľných presvietených bodov. Rotačne symetrická krivka svietivosti s rovnomerným vyžarovaním svetla do všetkých smerov umožňuje svietidlo ľubovoľne orientovať v priestore. Táto výnimočná vlastnosť umožňuje zachovať flexibilitu v usporiadaní interiéru. 

 

BOČNÉ REFLEKTORY

Na bielo nastriekané bočné reflektory distribuujú svetlo von zo svietidla difúznym rozptylom. Zvýšený podiel difúznej zložky zmenšuje tvrdé kontrasty predmetov a umožňuje lepšiu modeláciu objektov v miestnosti.

Svietidlo je vhodné pre pracoviská s monitormi: jas svietiacej plochy je v súlade s EN 12464-1: Svetlo a osvetlenie - osvetlenie vnútorných pracovísk. Jas svietiacej plochy neprevyšuje v hraničnom uhle 65° hodnotu 1500cd/m2, hodnota UGR<19.